Tot in pruimentijd

Tot in de pruimentijd zeiden ze bij ons thuis, in het Brabantse land.

Met pruimentijd wordt eigenlijk de tijd bedoeld waarin de pruimen rijp zijn, grofweg van juli tot oktober dus. Waarom er in tot in de pruimentijd is gekozen voor pruimentijd en niet voor bijvoorbeeld kersentijd, is niet duidelijk. Wellicht vindt “Tot in de pruimentijd!” zijn oorsprong bij P.C. Hooft en zijn vrienden, onder wie Vondel en Huygens. Hooft ontving deze mensen vaak op zijn Muiderslot. Aan het eind van de zomer zeiden de vrienden bij wijze van afscheid “Tot in de pruimentijd!” tegen elkaar, waarmee ze de volgende zomer bedoelden. Deze groet zou later spreekwoordelijk zijn geworden. Of dit verhaal klopt, is niet bekend. Wel schreef Hooft in 1643: “Dat het U Eed. Gestr. geliefde ons met haare jeghenwoordigheit [= tegenwoordigheid], … hier te koomen vereeren, teeghens den pruimtijdt, die voorhanden is [= nadert] ( … ).”

 

In de pruimentijd komt ook voor in de uitdrukking iets in de pruimentijd doen. Volgens Van Dale (2005) betekent dit dat het nooit zal worden gedaan, net als iets met sint-juttemis doen.

Categorie Nieuws

Reacties zijn gesloten.